Reprezentare Beneficiar


Reprezentantul beneficiarului este persoana care gestionează un proiect din faza de concept până la finalizarea acestuia. Este cel care știe ce informație este necesară astfel încât proiectul să se încadreze în limitele de buget și de timp stabilite.

SERVICII PRE-CONSTRUCȚIE

 • definim împreună cu beneficiarul obiectivele generale, obiectivele cheie și constrângerile investiției;
 • asigurăm legătura între echipa de proiect și beneficiar (și/sau echipa de management a beneficiarului);
 • asigurăm suport și asistență beneficiarului în selectarea unui birou de avocatură specializat în legea 31 (legea societăților comerciale), a unei societăți de contabilitate și consultanță fiscală, a unei echipe de lucru și a unei echipe de dezvoltare;
 • asigurăm suport și asistență beneficiarului în selectarea unei companii de asigurare și a unei bănci;
 • asigurăm suport și asistență beneficiarului în întocmirea unui buget și a unui grafic de derulare a investiției, inclusiv a activităților asociate atribuite dezvoltatorului;
 • participăm în numele beneficiarului la sedințele cu dezvoltatorul și la întâlnirile cu autoritățile;
 • semnăm toate contractele și documentele necesare în relația cu dezvoltatorul și cu autoritățile;
 • ne implicăm activ în negocierea și semnarea contractelor cu partenerii/ furnizorii (biroul/rile de avocatură, societatea de contabilitate, compania de dezvoltare, banca sau societatea finanțatoare etc., precum și cu proiectanții, constructorii, consultanții de specialitate etc.) și clienții (cumpărători, chiriași etc.);
 • identificăm în permanență riscurile investitiei și acționăm ca interfața în evitarea sau rezolvarea efectelor negative generate de acestea;
 • supervizăm fazele de dezvoltare ale investiției pentru a ne asigura că sunt respectate obiectivele și așteptările beneficiarului;
 • supraveghem întregul proces de proiectare pentru a ne asigura că toate clauzele contractuale sunt respectate și că proiectul final este în concordanță cu cerințele beneficiarului;
 • întocmim toată documentația și contractele pentru care suntem împuterniciți de către beneficiar;
 • negociem și intram în parteneriate în numele beneficiarului;
 • la finalizarea proiectării, verificăm dacă obiectivele cheie și cele generale sunt respectate în proiectul final și pregătim graficul general de dezvoltare al investiției, în care includem și datele cheie de finalizare a etapelor investiției;
 • aprobăm lista de precalificare și documentația de licitație pentru contractarea antreprenorilor și transmitem dezvoltatorului și managerului de proiect aprobarea de inițiere a formalităților;
 • examinăm rapoartele de analiză a ofertelor primite în urma licitației și aprobăm câștigătorii care intră în negociere și se semnează contractul. 

SERVICII PE DURATA CONSTRUCȚIEI

 • transmitem ordinul de începere a lucrărilor de construcție în urma organizării unor întâlniri preliminare cu toate părțile implicate;
 • asigurăm respectarea prevederilor din contractele de execuție prin recunoașterea, remedierea și realizarea corespondenței privind problemele și situațiile apărute, cu scopul evitării unor eventuale conflicte și întârzieri;
 • administrăm și semnăm devizele și situațiile de plată de la părțile implicate, respectiv constructor, proiectant, consultanți, contractori și furnizorii beneficiarului;
 • urmărim permanent evoluția relației costuri bugetate versus costuri realizate și luăm măsuri de reducere și control al costurilor;
 • coordonam și aprobăm dispozițiile de șantier și urmărim rezultatul implementării acestora în derularea investiției;
 • ne asigurăm că toată documentația prevazută prin contractele de execuție este întocmită corect.

SERVICII POST-CONSTRUCȚIE

 • supervizăm procesul de vânzare sau închiriere;
 • negociem și semnăm precontractele și contractele de vânzare și închiriere;
 • monitorizăm și administrăm activitățile de încheiere a lucrărilor de construcție și implicit a tuturor contractelor asociate, pentru a ne asigura că s-au primit toate certificatele, procesele verbale, manualele și garanțiile necesare (inclusiv autorizația de funcționare dacă este cazul);
 • monitorizăm construcția pentru identificarea sau înregistrarea defectelor și deficiențelor raportate de către chiriași sau ocupanți; pregătim și transmitem rapoartele rezultate către antreprenor și/sau părțile implicate;
 • organizăm și participăm la inspectarea proprietății realizată la un an de la recepție, dacă suntem împuterniciți în acest sens de către beneficiar.