Management de Proiect


Gestionam întregul proces de construcție, din faza de pre-design pănă la cea de finalizare a proiectului oferind urmatoarele servicii:

 • Management de proiect;
 • Reprezentare beneficiar;
 • Management de Cost și Planificare;
 • Consultanță pentru predarea proiectului;
 • Modele de contract;
 • Monitorizarea Proiectului și Audit.

 MANAGEMENT DE PROIECT

Experții noștri au abilitatea dovedită și expertiza necesară pentru a gestiona proiecte imobiliare complexe. Identificăm problemele și le rezolvăm înainte ca acestea să devină stringente folosind proceduri standardizate și procese care oferă în mod constant rezultate excelente. Ne asigurăm că proiectele clienților nostri sunt livrate în condiții de siguranță, la timp, în bugetul stabilit și în conformitate cu documentația de proiect.

REPREZENTARE BENEFICIAR

Reprezentăm beneficiarii în toate fazele dezvoltării: în cea de planificare, de proiectare și cea a construcției efective. Abordarea noastră include optimizarea costurilor cu proiectarea și construcția, a timpului de livrare și a costurilor de întretinere și operare, maximizând astfel valoarea proiectului printr-o comunicare eficientă pe toată durata proceselor de dezvoltare.

Reprezentăm interesele proprietarului și suntem legătura dintre broker, echipa de design, proprietarul terenului, contractori etc.

 Serviciile noastre sunt furnizate pentru:

 • a monitoriza procesul de proiectare;
 • a monitoriza bugetul general al proiectului (costuri de non proiectare/ costuri de construcție etc);
 • a monitoriza procesul de licitare și selecție a furnizorilor;
 • asistență juridică la încheierea contractelor cu furnizorii de produse și servicii;
 • a monitoriza activitatile legate de construcția in sine;
 • a monitoriza activitatile legate de închiderea proiectului;
 • managementul activităților de mutare/relocare, etc.

MANAGEMENT DE COST ȘI PLANIFICARE

Serviciile noastre acoperă managementul costurilor și planificarea activităților aferente proiectelor dintr-o gamă largă de industrii. Oferim beneficiarilor feedback și informare permanentă, astfel încât să asigurăm execuția cu succes a proiectului.

Managementul organizării lucrărilor presupune dezvoltarea și menținerea unei planificări stricte pentru toate fazele proiectului. Planificarea începe înainte de începerea construcției, ideal în faza în care se stabilesc detaliile de proiectare, în care se fac licitațiile pentru alegerea contractorilor etc.

Planificarea include sub-planuri aferente: al obiectivelor, al proiectării, al construcției, al revizuirii planurilor de activitate ale contractorilor, al stabilirii termenelor și planului de evaluare a corecțiilor finale.

Folosind Metoda “Drumului Critic”, realizăm și actualizăm în permanență planul general care centralizeaza stadiul tuturor activităților pentru fiecare faza de execuție a proiectelor foarte complexe.

Procesele noastre aferente managementului costurilor monitorizează activ costurile în toate etapele proiectului, oferind participanților la proiect o imagine financiară clară, în orice moment, care să permită luarea unor decizii eficiente.

În plus, integrarea datelor aferente planificării și costurilor identifică potențialele interferențe cu impact asupra bugetelor de final, de multe ori înainte ca indicatorii de bază ai proiectului/programului să fie afectați.

CONSULTANȚĂ PENTRU PREDAREA PROIECTULUI

Alegerea corectă a metodei de livrare a proiectului este un pas important spre asigurarea rezultatelor de succes. Deși există avantaje și dezavantaje pentru fiecare metodă, în funcție de restricțiile programului, bugetele și complexitatea proiectului, specialiștii noștri se asigură că fiecare metodă este analizată cu atenție atunci când se dezvoltă și se implementează o strategie în ansamblul ei.

Avem o experiență vastă în gestionarea metodelor de livrare a proiectului, inclusiv în ceea ce privește “Construction Management at Risk”, “Construction Management for Free”, “Design-Build”, sumele forfetare, design-bid-build, costuri rambursabile etc.

MODELE DE CONTRACT

CONADI a dezvoltat în timp o varietate de modele de contract, dintre care amintim: contract pentru servicii de proiectare,  design-build, “Fixed-price construction”, “Job order contract”, management al construcției și management de risc.

MONITORIZAREA PROIECTULUI SI AUDIT

Specialistii nostri verifica:

 • contractele și documentele anexă;
 • cererile de schimbare a proiectului și oportunitatea acestora;
 • analiza de cost a proiectului;
 • impactul schimbărilor asupra bugetului și graficului de execuție;
 • conformitatea procedurală a cererilor de schimbare;
 • îndeplinirea obligațiilor asumate în contractele de proiectare și execuție;
 • gradul de utilizare și productivitatea resurselor;
 • eficiența proiectării și execuției.