Administrare de Proprietate


Deținătorii de active imobiliare conferă o importanță deosebită serviciilor de administrare de proprietate, datorită nevoii de maximizare a veniturilor generate de investiția realizată. În acest sens am dezvoltat o divizie separată în cadrul companiei noastre, divizie care oferă consiliere specializată și în acest sector de activitate.

SERVICII PRE-ACHIZIȚIE

 • Evaluăm din punct de vedere comercial, tehnic și financiar proprietatea și asistăm la realizarea achiziției de către investitor.
 • Identificăm modalitățile cele mai eficiente de utilizare a proprietații.
 • Propunem strategii de aducere a proprietății la cea mai bună utilizare.
 • Furnizăm studii de piața, studii de oportunitate, de fezabilitate și rapoarte de evaluare necesare în procesul de finanțare a achizitiei.
 • Oferim consiliere în procesul de preluare a proprietății de către cumpărător.

SERVICII ÎN TIMPUL DEȚINERII PROPRIETĂȚII

 • Optimizăm bugetul de venituri și cheltuieli al activului.
 • Căutăm utilizatori ai spațiilor și îi fidelizăm pe cei existenți.
 • Oferim consultanță de management de proiect pentru dezvoltările, modernizările și amenajările aprobate de beneficiar.
 • Asigurăm dezvoltarea parteneriatelor cu terti: clienți, furnizori, autorități publice.
 • Gestionăm portofoliul de chiriași: relația comercială, relația contractuală, procesul de predare/primire a proprietății, preluăm și soluționăm solicitările/reclamațiile.
 • Furnizăm strategii de administrare, de pază și de întreținere tehnică a proprietății.
 • Monitorizăm permanent nivelul încasărilor și gestionăm recuperarea restanțelor.
 • Gestionăm documentația tehnică și legală privitoare la proprietate.
 • Furnizăm periodic analize de piață privind evoluția nivelului chiriilor și a prețurilor de vânzare, dimensiunea cererii și a ofertei, monitorizarea competiției.

SERVICII PRE-VÂNZARE

 • Punem la dispoziția clientilor noștri informațiile necesare fundamentării deciziei de vânzare.
 • Oferim asistență în gestionarea procesului de furnizare a informațiilor necesare cumpărătorului.
 • Pregătim documentația tehnică și legală necesară cumpărătorului.
 • Gestionăm transferul proprietații.